วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

ฺฺBody Mass Index (BMI)

BMI คือการประเมินสัดส่วนของร่างกายระหว่างน้ำหนักต่อส่วนสูง เพื่อ ดูภาวะอ้วน,ผอม

สูตร ในการคำนวน BMI = น้าหนัก(กิโลกรัม)/ส่วนสูง2 (เมตร)

BMI Categories:

  • น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ BMI น้อยกว่า 18.5
  • น้ำหนักในเกณฑ์ปกติ BMI มีค่าระหว่าง 18.5-22.9
  • น้ำหนักเกินเกณฑ์ (ท้วม) BMI มีค่าระหว่าง 23-24.9
  • อ้วน BMI มากกว่า 25

ตัวอย่าง. น้ำหนัก=58 กก. ส่วนสูงt=175 ซม. BMI=58/(1.75)2 = 18.93

ดังนั้น บุคคลนี้จึงมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น: